Nieuwe monitoren voor de brandweer in Terneuzen

De brandweer van Terneuzen - een gemeente in het centrum van Zeeuws-Vlaanderen – is verdeeld over tien regionale posten. Het korps dient uiteenlopende taken; naast de woonsectoren heeft de brandweer te maken met veel industrie, een havengebied en de Westerscheldetunnel.

Mede door de veelzijdigheid van het verzorgingsgebied moet de Terneuzer brandweer aan de gebruikte apparatuur de allerhoogste eisen stellen. De brandweerwagens van het korps dienen te worden voorzien van monitoren. Aan Mulder-Hardenberg de belangrijke taak een werkbare, uiterst solide oplossing aan te dragen.

The Challenge

De eisen die aan een monitor achterin de brandweerwagen worden gesteld zijn specifiek en uniek te noemen. Dat op de stevigheid van de constructie niet mag worden beknibbeld staat buiten kijf. ‘Overleven’ is in dit verband de enige juiste uitdrukking.

Daarnaast mag de constructie het zicht naar buiten niet belemmeren, moet de voltallige bemanning de informatie op het scherm simultaan kunnen volgen, mag het licht van het scherm ’s nachts niet verblinden en dient de commandant de computer op afstand te kunnen bedienen.

Bovendien moet de remote control bestuurbaar zijn met zowel de blote vinger als met dikke handschoenen en dient het bestand te zijn tegen voor de brandweerman alledaagse verschijnselen zoals, bijvoorbeeld, bluswater.

The Solution

De brandweer gaat bij de bestelling nog uit van een 19” monitor. Bij de levering van het eerste testexemplaar blijkt echter hoe klein de beschikbare ruimte in de wagen eigenlijk is en wordt er gekozen voor een 17” diagonaal. Voor de bevestiging van de monitor is een VESA beugel besteld. Dit onderdeel is ontworpen voor montage aan het plafond. Om het zicht uit het raam op geen enkele manier te belemmeren wordt de constructie van de beugel in omgekeerde vorm toegepast, zodat de monitor via de beugel op de grond kan rusten; de ramen blijven zo vrij van obstakels.

Er wordt gekozen voor een monitor met een grote horizontale kijkhoek; opdat de hele crew de informatie op het scherm kan volgen. M-H adviseert een deep dimming backlight. De bemanning kan ‘s nachts daardoor niet verblind kan worden door het felle licht uit de monitor. Voor de functie van het dimmen wordt gekozen voor een éénknopsbediening: een enkele draaiknop waarmee de brandweerman de mate van dimmen kan bepalen.

The Implementation

Naast de aangepaste montagebeugel is de monitor aan de achterzijde custom made voorzien van M5 bevestigingspunten. De monitor is voor deze applicatie intern extra verstevigd. Om de commandant controle te geven over de functies is gekozen voor een touchscreen als inputmedium. M-H adviseert een touchtechnologie die resistent is tegen (blus)water en zowel met als zonder handschoenen, maar ook met een pen bediend kan worden.

De brandweer heeft in eerste instantie gekozen voor een touchscreen met seriële controller. Deze optie bleek niet goed te werken. Hoewel het probleem niet veroorzaakt werd door apparatuur van M-H, is het probleem wèl door M-H uit de wereld geholpen. Na uitgebreide tests, waaruit het gelijk van M-H bleek, is uiteindelijk gekozen voor een USB-controller, waarop de reeds geleverde monitor is aangepast.

The result

De Terneuzer brandweer is uiterst tevreden met het behaalde resultaat. De brandweerwagens zijn voorzien van uiterst solide monitoren die tot nu toe onder alle omstandigheden uitstekend blijken te functioneren. Mulder-Hardenberg is bij de afdeling veiligheid van de gemeente Terneuzen uitsluitend in beeld gekomen voor de monitoren.

Dit project wordt echter als pilot beschouwd. Gezien het goede resultaat zal ook elders over deze oplossing van M-H worden nagedacht. Zonder twijfel zal M-H dan wederom als HMI-specialist onder de aandacht komen.
Onze klanten